ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

การเรียน รู้ (webblog)

รายวิชา
"นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา"

ชื่ออาจารย์ สุจิตรา จันทร์ลอย

ปีการศึกษา 2/2553

ชื่อ : นงลักษณ์ ศรีวิสุทธินันท์
ป.บัณฑิต รุ่นที่ 13 หมู่ 2

ชื่อเล่น : ปิ๊ก
ประวัติส่วนตัว :
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2526
เบอร์โทร 080-9851220
เมล nongluk_nu@hotmail.com
จบการศึกษาที่ มรภ.เพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ที่ทำงานปัจจุบัน สพป.รบ.2
อนาคตอยากเป็นอะไร ตำรวจ ทหาร
คติ ก้าวหนึ่งที่ล้มคือก้าวต่อไปที่มั่นคง

สื่อทัศนูปกรณ์

ภาพกิจกรรม

ภาพประจำตัว